PDR Nuskin นูสกิน รับรอง

อาหารเสริมที่ดี ต้องอยู่ใน PDR

PDR หรือ Prescribers’ Digital Reference เป็นแหล่งอ้างอิง ของยา และอาหารเสริม ที่ใช้ในการรักษาโรค หรือบำบัดอาการป่วย และบำรุงร่างกาย ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ มีผลิตภัณฑ์ที่ดีมากมาย อีกทั้งผู้บริโภคมีความรู้ และตื่นตัวเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอย่างมาก

ดังนั้น ยา หรือ อาหารเสริม ที่ได้รับการบรรจุอยู่ใน PDR ถือว่าได้มาตรฐาน มีการใช้อย่างกว้างขวาง ปลอดภัย ส่วนตัวใดที่ไม่อยู่ใน PDR แสดงว่า ผู้บริโภคก็ต้องแบกรับความเสี่ยง ในแง่ความปลอดภัย และการใช้แล้วจะได้ผลหรือไม่ด้วยตนเอง

วันนี้เราขอเสนอข้อมูล AgeLoc ใน PDR ที่ประกอบด้วย การอธิบายว่า “เอจล็อค (AgeLoc) คือ อะไร, งานวิจัยต่างๆ, ขนาดแนะนำในการรับประทาน, ข้อมูลอ้างอิง และอื่นๆ

รายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

AgeLOC R2
AgeLOC Y-Span (ต่างประเทศใช้ชื่อว่า AgeLOC Youth)

AgeLOC TR90

เอมสตาร์ AimStar aim star ธุรกิจเครือข่าย งาน รวย ประสบความสำเร็จ ผู้นำ network markeing MLM ออนไลน์

หลุมพลางในธุรกิจเครือข่าย 28 ข้อ

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จากอัพไลน์ในธุรกิจเครือข่าย (หรือ ขายตรง) ในอดีต จนถึงปัจจุบัน ที่ผมได้เรียนรู้จากประธานหมอสิทธวีร์ เกียรติชวนันท์ ซึ่งเป็นประธานผู้ก่อตั้ง Successmore และที่ปรึกษาของผมธุรกิจนี้ ลองมาไล่เรียงกันทีละข้อกันนะครับ
1) ทำงานหนัก แต่ไม่เรียนรู้ : ช่วงแรกควรจัดเวลา 70% ให้กับการเรียนรู้จากระบบ SLA และออกทำเนื้องาน 30%
2) จัดเวลาไม่เป็น : ใช้เวลาไปกับการเดินทางไปสปอนเซอร์ไกลๆ และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการขายสินค้า จริงๆควรจัดเวลาให้กับงานฟังก์ชั่นก่อน เพื่อให้มีความรู้ และทักษะเพิ่มมากขึ้น (จัดเวลาฟังก์ชั่นที่มีคนเยอะมาก่อน คือ รายเดือน รายสัปดาห์ และค่อยจัดเวลางานรายวัน หรือเนื้องานส่วนตัว)
3) ทำงานลุยเดี่ยว : ไม่ปรึกษาอัพไลน์ ทำแบบผิดๆ ไม่มีการใช้งาน edification ที่ถูกต้อง โอกาสสำเร็จก็ลดน้อยลง
4) คุยกับตัวเองไม่จบ : why ไม่ชัด เดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบ รักษาระดับอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการสำเร็จจริงๆ ไม่ได้ เมื่อเจอปัญหาอุปสรรเล็กน้อย ก็ห่อเหี่ยว ใจสะออน
5) เป้าหมายไม่ชัด : ทำงานแบบเรื่อยๆ ไม่ได้วางเป้าหมายระยะไกล ระยะกลาง และระยะใกล้ , ไม่มีพิมพ์เขียว (Blue print) ขององค์กร , “ไม่มีใครประสบความสำเร็จ โดยไม่มีเป้าหมาย”
6) คิดลบ : บ่นนั่น บ่นนี่ สารพัดข้ออ้าง กล่าวโทษ ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนตนเอง ตีความเรื่องที่ไม่เป็นใจให้เป็นอุปสรรค ไม่ตีความว่านี่การธรรมชาติ นี่คือบทเรียน ไม่ใช่ความล้มเหลว
7) ส่งลบลงล่าง : ทำลายความเชื่อมั่นองค์กรตนเอง ทีมงานหมดพลัง ให้ปรึกษาเรื่องลบขึ้นหาอัพไลน์เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องบวกลงล่าง
8) ไม่สื่อสารเรื่องบวก : รับข้อมูลเรื่องบวกมาแล้ว ไม่มีวินัยในการส่งต่อให้ทีม, ทีมงานไม่ได้ข้อมุลที่เพิ่มความเชื่อมั่น ไม่โปรโมทงานฟังก์ชั่น ธุรกิจเติบโตช้าเหมือนทำธุรกิจคนเดียว
9) รอทุกอย่างพร้อม : ขอให้ทุกอย่างพร้อมจึงจะลงมือทำ ถ้ามีสิ่งสนับสนุนพร้อมทำเต็มที่  ซึ่งต้องให้ทำเต็มที่กับส่ิงที่มีอยู่ให้ดีที่สุด
10) ใช้เครื่องมือน้อย : ไม่เคลื่อนคนเข้างานฟังก์ชั่น (ให้เคลื่อนคนเข้าระบบ 100%) “ใครเคลื่อนคนเข้าระบบมากที่สุด ประสบความสำเร็จมากที่สุด” , ไม่ฟังซีดี ไม่อ่านหนังสือ, ไม่ปรึกษาอัพไลน์, ไม่ทำงานเป็นทีม, ทีมมีความรู้ ทักษะ และพลังน้อย, ธุรกิจเติบโตช้า ไม่สำเร็จ ดังนั้น ต้องตัดสินใจเป็น Core leader ทำ 6 ข้อ
11) ไม่สร้างเครื่องมือสนับสนุนธุรกิจ : ไม่เคยจัด HM ซึ่งควรจัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง, ไม่ร่วมวางแผนในการจัด restart GetStart, ไม่ทำ after meeting, ไม่สื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้องค์กร (ควรตั้ง line กลุ่มตัวเอง และสื่อสารข้อมูลด้วยตนเอง)
12) ไม่ส่งผ่านความรู้และทักษะ : ไม่มีเทรนนิ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้ความรู้เรื่องการเริ่มต้น เป้าหมายเพื่อให้ทีมเข้าใจระบบ SLA 3456 โดยเร็วที่สุดด้วยตัวคุณเอง , หน้าที่ของเราคือการสอนคน ถ้าสอนคนได้ ทุกคนก็เติบโต, รายได้ของเราแปรผันตามความรู้ของคนในองค์กร
13) ไม่ประเมินองค์กร : ไม่มีความรู้ และทักษะในการประเมินองค์กร ทีมตั้งเป้าหมายแล้ว เราไม่ช่วยติดตามและประเมินผล ไม่ใช้ vital sign และตัวชี้วัดต่างๆ KPI ในการประเมินองค์กร , ประเมินว่าทีมไม่ถึงเป้าหมายแน่แล้ว ก็ปล่อยผ่าน ไม่หาหนทางแก้
14) ไม่โค้ชชิ่งองค์กร : ปล่อยให้แต่ละคนในองค์กรเติบโตไปตามยถากรรม , คนในองค์กรไม่มีเป้าหมาย , why ของเป้าหมายไม่ชัดเจน ล้มเลิกง่าย , ควรโค้ชชิ่งทีม 2 ครั้งต่อเดือน (ต้นเดือน และกลางเดือน) ครั้งละ 20-30 นาที , เพื่อให้ทีมชัดเจนต่อเป้าหมาย และมีแผนงานไปสู่เป้าหมาย
15) ติดตามผิดคน : ไม่เข้าใจเทคนิคการกรองคนที่ใช่จากฟังก์ชั่น มัวแต่ตามคนที่อยู่นอกฟังก์ชั่น เสียเวลาติดตามคนไม่กี่คน ไม่ค้นหาผู้นำจากคนใหม่ๆ
16) judgement ผิดพลาด : เมื่อฟังปัญหาระหว่างคนในองค์กร ต้องเป็นกลาง อย่าหูเบา จะเกิดความแตกแยกในองค์กร
17) ไม่โปรโมทองค์กร : ขาดทักษะในการโปรโมท ได้ใช้เครื่องมือที่ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นน้อย, ต้องโปรโมทให้เชื่อองค์กรก่อนที่จะเชื่อตัวบุคคล
18) ไม่บริหารความเชื่อ : เมื่อเกิดปัญหา ความเชื่อมั่นจะลดลงเสมอ พลังจะลดน้อยลง ต้องใช้ฟังก์ชั่นงาน และโค้ชชิ่งกับอัพไลน์เสมอ เพื่อให้มีพลัง และรักษาระดับความเชื่อไว้ได้
19) ไม่ edify อัพไลน์ : และอัพไลน์ต้องส่งพลังกลับด้วย อย่าลืมนะ
20) ให้คำปรึกษาข้ามสายงาน : เพราะไม่เข้าใจว่าเป็นข้อห้ามทางธุรกิจ ทำให้ขาดความเชื่อมั่นต่อ Line of Sponsor (LOS)
21) ตั้งชื่อกลุ่มตัวเอง : และประกาศให้คนรับรู้ เป็นค่านิยมที่ผิด ซึ่งทำมีความแตกแยกกันเกิดขึ้น ทำให้คนในกลุ่มอื่นๆ เกิดความอึดอัด ขาดความสามัคคี , ควรเรียกว่าอยู่ในสายงานของใครก็พอ
22) Over Motivate : ได้หมื่นบอกแสน ได้แสนบอกล้าน สร้างความคาดหวังผิดๆ ไม่ต้องเรียนรู้ ไม่ต้องประชุม ไม่ต้องขายของ เมื่อทำไม่ได้ ก็จะล้มเลิกเร็ว
23) ทำผิดกฎจรรยาบรรณ : ไม่ซื่อสัตย์ ต้องการสำเร็จเร็ว ซื้อปิดยอด แล้วเอาไปขายตัดราคา (ปัจจุบัน บริษัทฯ ตัดรหัสไปแล้ว 400 กว่ารหัส) , ชวนสมาชิกคนอื่นให้มาสมัครกับตนเอง
24) Commit ในเรื่องที่ทำไม่ได้ : เช่นนัดดาวไลน์แล้วไม่ไปตามนัด รับปากกว่าทำได้ แล้วทำไม่ได้ ให้โปรโมชั่นดาวไลน์แล้วไม่ให้ตามสัญญา
25) ยืมเงิน หรือ ยืมสินค้า : ไม่ควรยืมทั้งอัพไลน์ และดาวไลน์ (รวมถึงไซด์ไลน์) เมื่อคืนไม่ได้สายสัมพันพ์จะเสียรุนแรง, เจ้าหนี้ก็ทวง ลูกหนี้ก็หนี สุดท้ายก็ “วงแตก” เพราะว่าคนยืมจะมีวิธีคิดว่า ก็อัพไลน์ได้เงินโบนัสไปแล้ว ก็คืนช้าหน่อยจะเป็นไรไป ซึ่งเป็นวิธีคิดที่จะทำให้พังแน่นอน
26) มีเรื่องชู้สาว : เข้ามาทำธุรกิจเพื่อสร้างชีวิต ไม่ได้มาหากิ๊ก คนถูกตามจะรำคาญ แล้วก็จะหายไปจากธุรกิจ สร้างความแตกแยกในครอบครัว ไม่ได้เป็นอย่างที่ดี
27) ชอบเอาเปรียบ : ดูแต่ยอดจาก Back Office แต่ไม่ทำงานพื้นฐาน ไม่ไปร่วมจัด HM, ReStart หรือ Training, ปล่อยให้ทีมทำงานหนัก แต่ตนเองสบาย
28) ทำธุรกิจเครือข่ายมากกว่า 1 ธุรกิจ (ที่เป็นเครือข่าย) : จับปลาสองมือ ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี , ดาวไลน์ลอกเลียนแบบ , ล้มเหลวแน่นอน , เกษียณไม่ได้ แม้ว่าเราจะไปขายสินค้าแบบ SLM ก็ทำไม่ได้ เพราะยังไงก็ไม่สำเร็จ
หากคุณต้องการความสำเร็จ และสนใจเครื่องมือ #ธุรกิจเครือข่าย และ #ธุรกิจซัคเซสมอร์ ลองแอดไลน์ มาพูดคุยกันก่อนได้นะครับ ยินดีตอบทุกคำถามคาใจของคุณ LINE
ขอบคุณที่ติดตามครับ
หนึ่ง พัสกร

Success More Leadership Academy

สิ่งที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตนั้น ปัจจัยสำคัญที่สุดอยู่ที่บุคลากรในทีม ดังนั้น ทีมใครมีคนเก่งๆอยู่เยอะ ทีมนั้นโต ทีมใดมีคนดีๆอยู่เยอะ ทีมนัันแข็งแกร่ง นี่คือ สมการง่ายๆของความสำเร็จ

และก่อนที่เราจะสร้างทีมได้ เราต้องเริ่มที่ตัวเรา เพราะเราจะไม่ได้มาคนเดียวแน่นอน แต่ต้องมาเป็นคนแรกให้ได้ก่อน เพราะเราจะนำใครไม่ได้ ถ้าเราไม่ได้เป็น “ผู้นำ” (Leader) อย่างแท้จริง

ที่ ซัคเซสมอร์ (Success More) เรามี “Success More Leadership Academy” ที่เป็นจุดต่าง ที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาคมให้มีความสามารถ การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด ทัศนคติ สร้างคนให้เป็นคนดี

success more, ซัคเซสมอร์, ซักเซสมอ, คอร์สพัฒนาคน, สมัครกับใคร, ผู้นำ

ผมบอกเลยว่า ไม่ผิดหวังที่ได้มาร่วมงานที่นี่ ได้เข้าเรียนคอร์สต่างๆตามลำดับ ตั้งแต่ Start You Business with WHY และ Go for Gold ความสำเร็จก็เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย มีรายได้เพิ่มเข้าครอบครัวในเดือนที่สองที่ทำธุรกิจถึง 50,000 กว่าบาท

success more, ซัคเซสมอร์, ซักเซสมอ, คอร์สพัฒนาคน, สมัครกับใคร, ผู้นำ

ที่นี่ยินดีต้อนรับสมาชิก Success More (ซักเซสมอ) ทุกคนครับ นี่แหล่ะที่เรียกว่า Valued Company”