Skip to content

Posts tagged ‘เฮอร์บาไลฟ์’

13
พ.ค.

การแบ่งเวลา

“ผู้ชนะย่อมมีการแบ่งเวลา ผู้แพ้ว่าเวลานั้นไม่มี”

ชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อให้เป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาปรัชญาให้กับนักศึกษาปริญญาโท เขาเตรียมการสอนอยู่หลายวันจึงตัดสินใจจะสอนนักศึกษาเหล่านั้นด้วยแบบฝึกหัดง่ายๆ แต่แฝงไว้ด้วยข้อคิด Read more »