มีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมสัมมนา “New Normal Business Platform” ผ่าน APP ZOOM

เมื่อกด “ส่ง” แล้ว ท่านจะได้รับข้อความยืนยันผ่าน SMS และมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และแจ้ง ZOOM ID พร้อมทั้งรหัสผ่าน ให้แก่ท่าน หากไม่มีผู้ติดต่อกลับภายใน 3 ชั่วโมง ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ LINE : NEW NORMAL BUSINESS

 

นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล