Skip to content

20 มกราคม 2017

เคล็ดลับข้อ 4) จงโฟกัสที่จุดแข็งของคุณ

by admin
successmore พัสกร หนึ่ง

คนเราล้วนมีเรื่องที่เราไม่เก่ง ไม่ชำนาญ และก็มีเรื่องที่เราเก่ง เราถนัด และทำได้ดีกว่าคนอื่น หรือที่ถือได้ว่าเป็น “จุดแข็ง” ของเรา เราเคยเสียเวลาเป็นหลายปี เพื่อสร้างความสำเร็จด้วยการพัฒนาจุดอ่อน จุดด้อย จุดที่ไม่ดีไม่เก่ง ให้เก่งขึ้นดีขึ้น แต่ทว่าความสำเร็จกลับไม่ได้ดังหวัง ในธุรกิจเครือข่าย หากมีเนื้องานสัก 10 อย่างที่เราต้องทำ (สมมุติ) ให้ได้ อาจมี 5 อย่างที่เราทำได้ดี และอาจมีอีก 5 อย่างที่เราทำได้ไม่ชำนาญ ตรงนั้นแหล่ะที่พลังการทำงานเป็นทีมจะเข้ามาช่วยอุดช่องโหว่ ขอเพียงเราพัฒนาจุดแข็ง ให้แข็งยิ่งขึ้น ให้เก่ง ให้ชำนาญ พร้อมแบ่งปัน และทำงานเป็นทีมกับทีม หันโฟกัสให้ถูกจุด เพียงเท่านี้คุณก็สำเร็จยิ่งใหญ่ได้ ลองถามตัวเองดูว่า 3 สิ่งที่เป็นจุดแข็งของคุณ คือ อะไร ?

Leave a comment

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required